KVKK
16461
page-template-default,page,page-id-16461,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-24.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17303
 

KVKK

KVKK

AMAÇ

ELİF İPLİK A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ELİF İPLİK 3. taraflarının her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 KVKK) uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

ELİF İPLİK ANONİM ŞİRKETİ “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 KVKK ve ilgili diğer mevzuat dâhilinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesi uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

UYGULAMA

ELİF İPLİK ANONİM ŞİRKETİ olarak; 

Müşterilerimizi, çalışanlarımızı,  potansiyel müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı,  ve diğer 3. kişilerimizi; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplandığı, işlendiği, aktarıldığı, güvenli muhafaza ve imha edildiğine dair KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz birimleri, süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler ve benzeri vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden iletişim formları ve kayıtları, bilgi talep formları, sosyal ağlar, yayın organlarımız, 

muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir; 

 

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 
 • Doğru ve güncel olarak, 
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir. 

Ayrıca; 

 • Aldığınız hizmetler kapsamında, Müşteri, Tedarikçi, Çalışan adayı ve ilgili tüm 3. Taraf beklenti ve taleplerinizin karşılanması, sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, 
 • Sizinle ilişkili hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi, 
 • Hizmetlerimizin ve iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması, 
 • Basın Yayın süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi, faaliyetlerimizin duyurulması, 
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
 • Teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Satın alma taleplerinizin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması, 
 • Finans, muhasebe, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
 • Hukuki işlemlerin yürütülmesi, 
 • Yönetim Sistemleri süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, 
 • Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, otopark, giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan güvenli geçiş işlemlerinin sağlanması, 
 • Web sitemiz üzerinden bizlerle iletişim sağlanması, süreçlerimizin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması, 
 • Hizmetlerimizin satış ve pazarlama süreçleri kapsamında faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 
 • Şirketimizde bulunduğunuz süre boyunca sizleri memnun etmek için gerçekleştirilen aktivitelerinin, toplantıların planlanması ve yürütülmesi, 
 • Hizmetlerimizin gerekli kalite takibinin sağlanması, kalite kayıt ve kanıtlarının oluşturulması, 
 • Yönetim Sistemleri, OSOFT, MiCRO, NETSİM, PDKS ve ilgili diğer yazılımlar kapsamında süreç kayıtlarının tutulması, 
 • Misafir internet ağımızın kullanılması kapsamında 5651 Log Kanunu gerekliliklerinin karşılanması, internet hizmetine ilişkin giriş çıkış loglarında kullanım bilgileri ve süreleri, 
 • Çalışan Aday Başvuru sürecinde değerlendirmenin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması, 
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, 
 • Fuar, etkinlik, sponsorluklansman ve diğer tanıtım organizasyonlarımızın duyuruları, etkinlikler sonrası tanıtım ve reklam amaçlı paylaşılması, 
 • Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere istinaden taleplerin ve beklentilerin karşılanması, 
 • Şirketin Sistem Güvenliği kapsamında sistemde aktif olduğunuz süre boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin hareket izleri, 
 • Akademi kapsamında 3. taraflarımızla birlikte yapılan eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması, 
 • Satın alınan hizmet şartların belirlenmesi için sözleşme kapsamındaki kişisel verileriniz, 
 • Güvenlik gereği ortak alanlarda ve kritik alanlarda kamera görüntüleriniz, 
 • Talep ettiğiniz hizmet ve beklenti bilgileriniz, 
 • Resmi işlemleriniz ile ilgili geçmişiniz, 
 • Otomatik toplanan çerez bilgileriniz, (Çerez Politikamızı internet sitelerimizden inceleyebilirsiniz.) 

toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta, yukarıdaki amaçlar ve güvenli muhafaza edilmektedir. 

 

Süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz ve verilerinizi topladığımız internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, basın yayın organlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur. 

Web Sitemiz, Sosyal Medya Hesaplarımız, Basın Yayın Organlarımız: 

www.elifiplik.com  

ww.facebook.com/elif iplik 

www.instagram.com/elif.iplik 

www.linkedin.com/elif.iplik 

Diğer Basın Yayın Organlarında Paylaşmış olduğunuz ya da bizler tarafından toplanan, işlenen ve paylaşılan kişisel verilerinizin sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar alınmasına özen gösterilmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 6698 sayılı KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuatlara uygun olarak, Grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, 

paydaşlarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya işimizin ifası gereği yurt dışına aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerin Güvenli Saklanması ve Silinmesi 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatta, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen yasal sürelerde saklamaktadır. 

Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan yasal süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan tekrar elde edilmeyecek metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

6698 KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde, 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya  çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; 

– Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi; 

 

Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:133/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen 

veya noter onaylı vekil tayin ettiğiniz kişi ile, 

“KVKK Başvuru Formu”nu ıslak imzalı olarak veya “elifiplik@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresimize 

veya kvkk@elifiplik.com mail adresimize kişisel kep adresinizden, 

 

ELİF İPLİK ANONİM ŞİRKETİ ’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun 

sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. 

Başvurular Türkçe veya İngilizce yapılmalıdır. 

Başvuru hakkında detaylı bilgi almak için ELİF İPLİK İrtibat Kişimiz ……. .@ELİFİPLİK.com 

adresinden veya +90 344 257 95 60” nolu telefondan ulaşabilir, ihtiyacınız halinde, “KVKK Başvuru Formu” nu talep edebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; 

 • Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması, 
 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı, 
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması, 
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, 
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası) 
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası vs.) bulunması gerekmektedir. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. 

Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme  hakkı saklıdır. 

6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler: 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 

6698 KVKK uyarınca ELİFİPLİK ’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller; 

 

6698 KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde ELİF İPLİLK, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: 

 Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

ELİFİPLİK ve ilişkili şirketleri, diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

ELİFİPLİK ’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ELİFİPLİK ’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. 

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 

Aydınlatma Metni 30/08/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma Metni ’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi kapsamında KVKK  yürürlük tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır. 

Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.elifiplik.com”yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir. 

 

ELİF İPLİK  ANONİM ŞİRKETİ 

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:133/1 Onikişubat/Kahramanmaraş 

Telefon/Faks : +90 344  257 95 60 

E-mail : info@elifiplik.com 

KEP Mail : elifiplik@.kep.tr 

Mersis : ….. 

İrtibat Kişisi : ………